Fakta
Här nedan kan du utläsa vilket u- värde som du önskar uppnå.

I första tabellen finns BBRs rekommendationer för U-värdeklasser vid nybygge i olika tillämpningar samt ett exempel på vilken tjocklek som krävs för att uppnå dessa U-värden vid användning av traditionell mineralull.


I följande tabell ser vi den stora skillnaden på traditionell isolering och vår revolutionerande isoleringsmetod med styv skummad polyuretan.

Vi ser att redan vid 30mm polyuretan uppnår vi nästan hälften U-värde mot vad BBR rekommenderar för ett fönster med 3-glas vid nyproduktion.

Värdena i tabellerna ovan är teoretiska. Dessa värden tar ej övriga fördelar med Polyuretan som isolering i beaktning. Är t.ex inte ditt golv eller tak lufttätt tillåts kall luft att sippra in i vinklar och vrår. Kom ihåg att det inte är huskroppen som ska andas, det är ventilationen.